NLDC midden in de samenleving

Geplaatst op 3 Oktober 2017 NIEUWS

Met zes datacenters verspreid over Nederland is NLDC in iedere regio aanwezig. Vanzelfsprekend is die spreiding gunstig voor organisaties die gebruik willen maken van de colocatie diensten van NLDC. De datacenters vervullen niet alleen een (regionale) hubfunctie voor de digitale economie, maar vormen ook een springplank naar Europa en de rest van de wereld. NLDC is daarmee de grootste Nederlandse aanbieder van colocatie en heeft wortels die tot in de haarvaten van de samenleving zijn doorgedrongen.

Deze positie, middenin de maatschappij, schept wat NLDC betreft verantwoordelijkheden. Verduurzaming en een zorgvuldige omgang met mens en leefomgeving zijn de natuurlijke vertrekpunten voor alle activiteiten. Dit gaat veel verder dan bijvoorbeeld het afnemen van groene energie. NLDC neemt duurzaamheid serieus, baant hierbij nieuwe paden en committeert zich aan de lange termijn. Gezien de complexiteit van dit vraagstuk wordt daarbij altijd gezocht naar partnerships, bij voorkeur in de regio.

Kroon op het werk

Het NLDC datacenter op de High Tech Campus in Eindhoven is de voorlopige kroon op deze inspanningen. Wie de campus oploopt, begeeft zich letterlijk en figuurlijk in een groen broeinest waar dagelijks wordt gewerkt aan de energietransitie en verduurzaming. Het NLDC datacenter past in deze atmosfeer: het is gebouwd volgens het cradle to cradle principe. Het gebouw is als geheel voorbereid op een andere bestemming in de toekomst en alle gebruikte materialen zijn eenvoudig her te gebruiken of zijn vervaardigd uit bronnen die zijn gerecycled. Het gaat dan niet alleen om constructiedelen zoals bijvoorbeeld het stalen geraamte van het gebouw, maar bijvoorbeeld ook om de noodstroomvoorziening of de manier waarop met koeling en warmte wordt omgesprongen.

De restwarmte die het datacenter produceert, wordt gebruikt om via een energie-ring de andere gebouwen op de campus te verwarmen. Tegelijkertijd wordt afgekoeld water van andere gebouwen op de campus uit de energie-ring afgenomen om de aanwezige apparatuur in het datacenter te koelen. Het NLDC datacenter in Eindhoven verbruikt daardoor zelf geen water en heeft een negatieve CO2 footprint.

Blauwdruk voor de toekomst

Een cradle to cradle benadering van datacenters vormt voor NLDC de blauwdruk voor het datacenter van de toekomst. Met de explosieve groei van data en dataverbruik krijgt de digitale economie een steeds grotere impact op de samenleving en het leefmilieu. Aangezien datacenters worden gebouwd voor de lange termijn en een levensduur hebben van zo’n 20 jaar, moet bij het ontwerp worden nagedacht over hoe datacenters een rol kunnen spelen in de energietransitie en hoe het datacenter zelf in de toekomst wellicht een andere functie bestemming kan krijgen.

NLDC brengt deze benadering dagelijks in de praktijk bij alle zes de datacenters. Daarvoor wordt samengewerkt met een hecht netwerk van partners, gaande van leveranciers van apparatuur voor koeling en stroomvoorzieningen tot regionale waterbedrijven en andere datacenter operators. Alleen door gezamenlijk de kansen die energietransitie ons biedt aan te grijpen, kunnen digitalisering en duurzaamheid elkaar versterken.