Datacenter restwarmte project Aalsmeer heeft nationale voorbeeldfunctie

Geplaatst op 20 December 2018 NIEUWS

Het project Hornmeer waarbij NLDC datacenter Aalsmeer met o.a. de gemeente Aalsmeer samenwerkt om restwarmte te leveren aan de gebouwde omgeving blijft niet onopgemerkt. Onlangs verschenen de resultaten van de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 3, een convenant waarin het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid doelen hebben gesteld voor het reduceren van het energieverbruik en het lanceren van duurzame initiatieven. NLDC is deelnemer in dit convenant.

Eerder al werd met deze animatie getoond hoe deze uitwisseling van warmte en koude na de realisatie van dit project werkt. Ook door de rijksoverheid wordt het project Hornmeer als een doorbraak gezien. De uitwisseling van warmte voor koude van het nog te bouwen kindcentrum, school, een zwembad en kwekerij in de buurt van het datacenter in Aalsmeer heeft een nationale voorbeeldfunctie.

Als het project is afgerond, zal warm water afkomstig uit de koelingsystemen vanuit het NLDC datacenter worden geleverd aan bedrijven en instellingen in de buurt. Het koude water dat zij normaal gezien zouden verwarmen, leveren zijn aan het NLDC datacenter in Aalsmeer. Zo besparen zowel het datacenter als de beheerders van de gebouwen grote hoeveelheden energie.

Het project kende de nodige uitdagingen, maar die bleken dankzij nauwe samenwerking overkomelijk, zo vertelt Jeroen Vollmuller, vice president Projects & Operations bij NLDC, in een interview voor de Resultatenbrochure MJA3 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook verwacht hij dat er in de toekomst meer mogelijkheden zijn om restwarmte uit andere NLDC datacenters te leveren aan de gebouwde omgeving. Het datacenter in Eindhoven levert bijvoorbeeld al restwarmte aan bedrijven op de High Tech Campus.

Benieuwd naar het hele interview met Jeroen Vollmuller? Lees het na in de brochure van de RVO (pagina 26 & 27)

Over het MJA3-convenant
Ruim 1.000 bedrijven uit 37 sectoren werken aan energiebesparing en CO2-reductie voor 2020. Dit doen zij in het kader van het convenant Meerjarenafspraken Energie efficiëntie (MJA3/MEE) en het Energieakkoord. Bedrijven die deelnemen aan de MJA3/MEE hebben verplichtingen. Zo moeten zij aan de slag met energiebesparing, energiemanagement, een energie-efficiëntieplan en monitoring van de resultaten. Meer weten? Kijk voor een uitgebreide uitleg op RVO.nl