De bouw van het NLDC Tier IV datacenter

Geplaatst op 6 Juni 2018 NIEUWS

In een ander blog gingen we in op het onderscheid tussen de verschillende Tier classificaties van het Amerikaanse Uptime Institute. Tijdens het Tier IV event van NLDC en ISPConnect vertelde Ronald van Veen, één van de twaalf erkende Tier engineers in Nederland, over het ontwerp en de bouw van het Tier IV datacenter van NLDC in Eindhoven.

Een Tier certificering van een datacenter door het Uptime Institute betekent dat een datacenter aan zo’n 200 criteria moet voldoen. Aan al deze criteria moet voldaan worden: ook als er maar één mist wordt de certificering niet afgegeven. Daarnaast valt de certificering uiteen in verschillende onderdelen, waaronder het ontwerp, de uitvoering van dat ontwerp en de manier waarop het datacenter in gebruik is (dagelijkse operaties). Uiteraard keuren en testen afgevaardigden van het Uptime Institute alles tot in detail. Daarbij toetsen ze ook of het datacenter daadwerkelijk gebouwd is volgens het gecertificeerde ontwerp. Ook beproeven ze verschillende/diverse mogelijke noodsituaties/rampscenario’s uitvoerig. 

In 2014 startte Ronald met het ontwerp van het datacenter in Eindhoven. En waarom niet gelijk volgens Tier IV richtlijnen en certificering? In januari 2015 werd de grond bouwrijp gemaakt en twee maanden later stond er al een gebouw. Het ontwerp was op dat moment nog niet gecertificeerd door het Uptime Institute, dat gebeurde enkele maanden later. Vanaf dat moment mocht er niets meer aan het ontwerp worden veranderd. Vervolgens werd in ongeveer twee maanden het datacenter verder opgebouwd en ingericht en werd het datacenter zelf gecertificeerd. Het datacenter is in minder dan een jaar gerealiseerd en als enige in Nederland Tier IV gecertificeerd.

Van Tier III naar Tier IV

Het NLDC datacenter in Eindhoven is ontworpen om aan de Tier IV classificering te voldoen. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om een Tier III datacenter te upgraden naar Tier IV. Dat kan echter een flinke uitdaging zijn. De omstandigheden zijn er ook niet altijd naar om dit mogelijk te maken. Een storing mag in een Tier IV datacenter nooit leiden tot uitval of een keten van gebeurtenissen die de beschikbaarheid in gevaar brengt. De compartimentalisatie van voeding, koeling etc. is in een Tier III datacenter dat al in bedrijf is lastig te realiseren. Fouten kunnen zelfs leiden tot afwaardering naar Tier II of zelfs Tier I.

Om tot een Tier IV certificering te komen moeten een aantal stappen worden doorlopen. Voorop staat dat het eenvoudiger is om een nieuw te bouwen datacenter Tier IV gecertificeerd te krijgen, maar die luxe heeft niet iedereen. Grofweg gaat het om de volgende fases:

  1. Het ontwerp moet worden goedgekeurd, waaronder de tekeningen, de keuze voor componenten en de fabrikanten daarvan, load list (UPS power, short break power en generator power) en ICT vermogen. De beoordeling van het ontwerp is zeer gedetailleerd, zo moeten bijvoorbeeld ook de serienummers van de gekozen installaties worden opgegeven.
  2. Als het design wordt gecertificeerd volgt certificering van het datacenter ‘as built’. Dit is de zogenaamde ‘witness test’: twee medewerkers van het Uptime Institute controleren of het datacenter volgens ontwerp is gebouwd en voldoet aan alle eisen. Ook worden technische controles uitgevoerd om na te gaan of het datacenter de benodigde fail safes voor de stroomvoorziening heeft. Daarnaast wordt een storing nagebootst om te controleren of deze volgens de vereisten kan worden opgevangen.

De keuze van NLDC om een Tier IV datacenter te bouwen was niet direct voor de hand liggend. Ronald was echter van mening dat de realisatie van een Tier IV datacenter geen grotere uitdaging was dan de realisatie van een Tier III datacenter. Die opzet is geslaagd.