Extra koude centrales voor NLDC datacenter Eindhoven

Geplaatst op 3 Januari 2018 NIEUWS

Om te kunnen blijven groeien, breidt NLDC het vermogen van zijn datacenter in Eindhoven uit. Dat betekent dat ook de noodkoelvoorziening is uitgebreid met de bijplaatsing van koude centrales.

Het datacenter is aangesloten op het warmtenet van de High Tech Campus (HTC), met ondergrondse opslag van warmte en koude. Het datacenter levert zijn warmte via dit net aan de gebouwen op de HTC, die op hun beurt koude terugleveren aan het datacenter. Met de gratis warmte van het datacenter besparen de gebouwen op de HTC op hun energieverbruik en gerelateerde CO2-emissie. Het datacenter compenseert op deze wijze meer CO2 dan dat het zelf produceert en is daardoor een klimaatpositief datacenter.

Met de gratis koude vanuit de HTC gebouwen bespaart het datacenter op zijn eigen energieverbruik. Het datacenter hoeft de benodigde koude voor het koelen van de opgestelde IT apparatuur niet meer zelf op te produceren. Door de uitwisseling van warmte en koude met zijn omgeving is het datacenter één van de meest duurzame datacenters in de wereld. 

Het datacenter hoeft pas zelf koude te produceren indien de levering van koude uit het HTC net onderbroken is. Hiervoor heeft het Tier IV gecertificeerde datacenter de beschikking over noodkoelsystemen, zogenoemde koude centrales. Voor de uitbreiding van het vermogen van het datacenter moesten deze noodkoelsystemen ook uitgebreid worden. In oktober werden 3 nieuwe koude centrales geplaatst op het dak van het datacenter. Het datacenter heeft nu 7 operationele koude centrales, die gezamenlijk zorgen voor de backup koeling van het datacenter.

NLDC zet de komende jaren stevig in op samenwerkingen die verduurzaming als belangrijkste doel hebben, te beginnen met het verder verduurzamen van het datacenter in Aalsmeer