Grootschalig hergebruik datacenter restwarmte stap dichterbij

Geplaatst op 19 November 2018 NIEUWS

Datacenter restwarmte wordt mogelijk geclassificeerd als hernieuwbare energie voor nieuwbouw. De Tweede Kamer nam vorige week de zogenaamde BENG-motie (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) aan. Hiermee wordt de regering aangespoord datacenter restwarmte als duurzame energie te classificeren en zo mee te laten tellen in het totale aandeel hernieuwbare energie dat nieuwbouw vanaf 2020 verplicht moet gebruiken. De motie werd ingediend door D66 Kamerlid Matthijs Sienot.

Het aannemen van de motie is een belangrijke stap voorwaarts voor het grootschalige gebruik van datacenter restwarmte. Het aanbod van deze vorm van warmte kan in de toekomst een belangrijke stimulans zijn voor duurzame nieuwbouwprojecten. Daarnaast helpt de motie, mits deze wordt overgenomen door de regering, om datacenter restwarmte projecten sneller van de grond te krijgen.

Jeroen van Brussel, vice president sales & marketing bij NLDC legt uit wat het belang is van het aannemen van deze motie voor NLDC. Van Brussel: “Het is geen verrassing dat datacenters veel energie verbruiken. Daar moeten we bewust mee omgaan. Daarom streeft NLDC naar een circulaire benutting van energie. Wij zien het hergebruik van de door onze datacenters gegenereerde restwarmte als een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Met het aannemen van de BENG-motie erkent de Tweede Kamer dit ook. Met onze restwarmte projecten zetten we de toon voor de branche als het gaat om verduurzaming: een blauwdruk voor de toekomst.”

Laaghanged fruit

NLDC realiseert momenteel in samenwerking met onder andere de Gemeente Aalsmeer het eerste specifiek voor dit doel aangelegde warmte uitwisselingsnetwerk in de wijk Hornmeer. Tijdens dit project bleek dat het nog bijzonder lastig is om de belangen van alle stakeholders op een goede manier te kunnen verenigen. Ook bleek dat een wettelijk kader voor dit soort projecten mist. De nu aangenomen motie kan daar deels verandering in brengen. Projecten die zich richten op woningbouw, utiliteitsbouw, glastuinbouw en zwembaden zouden een stuk kansrijker worden. "Het is mooi om te merken dat het belang om iets met restwarmte van datacenters te doen zo’n politieke steun krijgt", aldus Jeroen Volmuller, vice president operations & projects bij NLDC.

De Dutch Data Center Association (DDA) becijferde recent dat met hergebruik van datacenter restwarmte in totaal zo’n 600 kiloton CO₂ kan worden bespaard op jaarbasis. Mede daarom is de verwachting is dat de regering de oproep in de motie over de BENG regulering om datacenter restwarmte te classificeren als hernieuwbare energie, overneemt. Het benutten van datacenter restwarmte zou namelijk een betrekkelijk eenvoudige manier zijn om snel de doelen van de klimaattafel gebouwde omgeving te bereiken aldus de DDA.

NLDC blijft deze ontwikkelingen nauwgezet volgen. Op de langere termijn wil NLDC namelijk de restwarmte van alle datacenters op een duurzame manier hergebruiken of aanbieden voor hergebruik. Wat dat betreft kunnen de ontwikkelingen op dit vlak ons nauwelijks snel genoeg gaan.