Slim hergebruik van restwarmte bespaart voor 310 huishoudens aan energie

Geplaatst op 26 September 2018 NIEUWS

Om de continuïteit van de energievoorziening te garanderen, zijn er in datacenters noodstroomvoorzieningen aanwezig. In het NLDC datacenter in Aalsmeer zijn bijvoorbeeld 14 noodstroomaggregaten met een capaciteit van 1,6 MW per stuk opgesteld.

De opgestelde noodstroomaggregaten moeten bij een uitval van de energievoorziening uit het energienet direct vol vermogen leveren. Hiervoor moeten de noodstroomaggregaten continu verwarmd zijn. Het verwarmen zorgt ook voor de startzekerheid van de noodstroomaggregaten. Noodstroomaggregaten worden regulier verwarmd met elektrische verwarmingselementen. Per noodstroomaggregaat kost dit evenveel elektriciteit als 20 huishoudens. Voor datacenter Aalsmeer, waar 14 noodstroomaggregaten opgesteld staan, betekent dit een energieverbruik gelijk aan 280 huishoudens.

NLDC was van mening dat dit anders moest kunnen. Het datacenter stoot immers continu warmte uit. Deze warmte komt van de ICT-systemen, die in het datacenter opgesteld staan. De warmte moet continu afgevoerd worden om oververhitting van de ICT-systemen te voorkomen. Hiervoor is het datacenter voorzien van een koelinstallatie. De koelinstallatie voert de warmte, die de ICT-systemen produceren, naar buiten af. De onderstaande afbeelding geeft de reguliere opstelling van de koeling van de ICT-systemen en de verwarming van de noodstroomaggregaten schematisch weer.

Reguliere opstelling warmte productie & afvoer

Samen met Hamer heeft NLDC een vooruitstrevend project gerealiseerd in het datacenter van NLDC in Aalsmeer. De 14 noodstroomaggregaten hebben wij via een warmtepomp aangesloten op de koelinstallatie. De noodstroomaggregaten worden nu voorverwarmd met gratis warmte uit het datacenter. Hierdoor is er een energiebesparing gerealiseerd die gelijk staat aan het energieverbruik van 240 huishoudens.

In de gerealiseerde oplossing “eet de warmtepomp van twee walletjes”. De warmtepomp heeft koude als restproduct. Deze koude voeren we terug naar de koelinstallatie, waardoor deze installatie zelf minder koude hoeft op te wekken en er nog meer energie wordt bespaard. De energiebesparing in de koelinstallatie staat gelijk aan het energieverbruik van 70 huishoudens.

In totaal bespaart deze “innovatieve” oplossing een hoeveelheid elektriciteit die gelijk staat aan het verbruik van 310 huishoudens. Doordat de warmtepomp “van twee walletjes eet” wordt er meer energie bespaard dan dat het noodzakelijke verwarmen van de noodstroomaggregaten in een reguliere opstelling überhaupt kost. De onderstaande afbeelding geeft een schematische weergave van de nieuwe situatie.

Hergebruik van restwarmte voor voorverwarming aggregaten  

Met dit project heeft NLDC een internationale prijs gewonnen: de Sustainable Data Center Award 2016 van Datacenter Dynamics.