Animatie: NLDC Datacenter Aalsmeer levert vanaf 2019 restwarmte voor uniek project

Geplaatst op 10 Oktober 2018 NIEUWS

In de wijk Hornmeer in Aalsmeer (vlakbij Amsterdam) wordt vanaf voorjaar 2019 een groot deel van de restwarmte van NLDC hergebruikt. Begonnen wordt met het leveren van restwarmte aan het kindcentrum Triade, waarin een basisschool en kinderopvang zijn ondergebracht. Ook het bedrijf Fertiplant, dat zich toelegt op de export van potplanten, zal deze restwarmte ontvangen. Vanaf het najaar van 2019 zal zwembad de Waterlelie worden aangesloten op het warmtenet, waarvan de bouw recent is gestart.

Pionieren

Waar nieuwe paden worden gebaand, moet worden gepionierd. Het project is uniek in Nederland. Voor het eerst wordt specifiek voor de benutting van restwarmte van een datacenter een uitwisselingsnet aangelegd om bedrijven en publieke voorzieningen te verwarmen en, daarmee, NLDC te koelen.

Vanwege de innovatieve vorm van energie-uitwisseling en samenwerking kreeg het project een eenmalige subsidie van € 450.000,- van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze subsidie wordt jaarlijks aan een select aantal duurzame innovaties in Nederland gegeven .

Doen, durf en duurzaam

De samenwerking met de gemeente, publieke instellingen en het bedrijfsleven is actief opgezocht. Door samen verder te durven kijken, en op cruciale momenten door te pakken, is zowel voor de samenleving als de datacenter branche een toonaangevend project gerealiseerd. Zonder duurzame partnerships was dit niet mogelijk geweest. Onderstaande animatie toont hoe het project in Aalsmeer wordt gerealiseerd.