NLDC zet toon voor verduurzaming datacenters met samenwerking in Aalsmeer

Geplaatst op 20 Februari 2018 NIEUWS

Recent was de publiekspresentatie van het warmte koude uitwisselingsproject Hornmeer op het gemeentehuis van Aalsmeer. Vanaf het voorjaar van 2019 zal het NLDC datacenter in Aalsmeer ongeveer 1 megawatt aan restwarmte gaan leveren. Afnemers van deze warmte zijn het zwembad de Waterlelie, het nog te bouwen kindcentrum Triade waarin een school en kinderopvang worden ondergebracht en het bedrijf Fertiplant, dat zich toelegt op de export van potplanten.

Het project is uniek in Nederland. Voor het eerst wordt specifiek voor de benutting van restwarmte van een datacenter een warmtenet aangelegd om bedrijven en publieke voorzieningen te verwarmen.

Pionieren
Waar nieuwe paden worden gebaand, moet worden gepionierd. Er bestaan geen wettelijke kaders specifiek voor dit soort projecten, en het was voor de gemeente Aalsmeer dan ook een complexe puzzel om na te gaan op welke manier het project beleidsmatig en juridisch moest worden ingebed. Speciale dank gaat daarbij uit naar Richard van Leeuwen, energiecoördinator van de gemeente.

Een andere uitdaging was het rond krijgen van de business case. Aardgas is voor grootverbruikers zeer goedkoop en dat maakt een investering in een nieuwe manier om bijvoorbeeld een zwembad te verwarmen niet aantrekkelijk. Mede dankzij de in 2017 toegekende Demonstratie innovatie subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en een investeringskrediet van de gemeente Aalsmeer werd het project levensvatbaar. Ook voor Triade, het bestuur van de nieuw te bouwen scholen, was een duurzame omgang met het leefmilieu doorslaggevend om zich aan te sluiten bij dit project. Fertiplant vindt het daarnaast belangrijk om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en actief mee te werken aan verduurzaming.

Voor NLDC kwamen in dit project zijn drie kernwaarden samen: doen, durf en duurzaam. Het is geen geheim dat datacenters veel elektrisch vermogen verbruiken, zowel voor de aanwezige IT-apparatuur als koeling. Dat moet wat NLDC betreft anders en daarom streeft NLDC naar een circulaire benutting van energie. Hergebruik van de in datacenters gegenereerde restwarmte maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. NLDC zet met dit project dan ook de toon voor de branche als het gaat om verduurzaming.