Restwarmte uit datacenters als volgende stap in de energietransitie

Geplaatst op 18 Mei 2018 NIEUWS

De energietransitie is in Nederland in volle gang. Datacenters lopen daarbij voorop. Niet alleen doordat zij zeer efficiënt met energie om gaan, maar ook door bijvoorbeeld uitsluitend groene stroom te gebruiken. NLDC gaat nog een stap verder en investeert als één van de weinige datacenters in restwarmte projecten. De ervaring die daarmee continu wordt opgedaan mag rekenen op de nodige aandacht van overheid en andere stakeholders.

In een recente voorstudie naar het grootschalig hergebruik van restwarmte in opdracht van Nederland ICT en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden die restwarmte uit datacenters biedt. Het rapport ‘Restwarmte uit datacenters’ heeft extra urgentie gekregen nu het kabinet heeft besloten om uiterlijk in 2030 te stoppen met de winning van Gronings aardgas. Restwarmte uit datacenters is één van de belangrijkste opties om huizen, gebouwen en bedrijven in de nabije toekomst duurzaam te verwarmen.

Op dit moment zijn succesvolle projecten voor de uitwisseling van (rest)warmte en koude tussen datacenters en bedrijven, instellingen of huishoudens in Nederland op de vingers van één hand te tellen. Bij 2 van de 5 Nederlandse voorbeelden die worden gegeven in het rapport levert een datacenter van NLDC de restwarmte. Het gaat om het warmtenet op de High Tech Campus in Eindhoven, waar het Tier IV datacenter van NLDC deel uitmaakt van een warmte-koude ring. Ook is gestart met de realisatie van een project in Hornmeer in de gemeente Aalsmeer, waar een warmtekoppeling met een zwembad, plantenbedrijf en kindcentrum/basisschool wordt aangelegd. NLDC gebruikt in zijn datacenters in Aalsmeer en Eindhoven restwarmte voor interne doeleinden, zoals het verwarmen van kantoren en het voorverwarmen van noodstroom aggregaten.

Het is op dit moment nog complex om projecten te realiseren waarbij restwarmte vanuit datacenters wordt geleverd aan derde partijen. Daar zijn meerdere redenen voor. Het sluitend krijgen van de business case, de vaak gecompliceerde samenwerking tussen betrokken partijen door uiteenlopende belangen en lange plantermijnen spelen een rol. Bovenal is het belangrijk, zoals ook in de voorstudie ‘Restwarmte uit datacenters’ is beschreven, dat een “bevlogen initiatiefnemer of ambassadeur betrokken” is, “met zowel gevoel voor de complexe inhoud als voor het proces. Deze ambassadeur voelt zich nauw betrokken bij het proces en is in staat de waarde van het project uiteen te zetten.”

NLDC neemt deze rol met overtuiging op zich. Om datacenters verder te verduurzamen is durf nodig, en de wil om niet alleen te praten maar ook te doen. Met 6 datacenters verspreid over Nederland ligt het in de lijn der verwachting dat NLDC over een of twee decennia vele bedrijven en honderden huishoudens op een duurzame manier van warmte voorziet.