Rittal, NLDC en KPN maken afspraken over verduurzaming

Geplaatst op 19 December 2018 NIEUWS

Rittal, NLDC en KPN hebben onlangs afgesproken hun samenwerking verregaand te verduurzamen. Rittal is als leverancier van behuizingen, power distribution units en koelinstallaties voor IT-apparatuur in datacenters een belangrijke partner voor NLDC. De belangrijkste doelstellingen van de afspraken die de drie partijen hebben gemaakt zijn om er samen voor te zorgen dat alle nieuwe netwerk- en klantapparatuur langer meegaat en met minder nieuwe grondstoffen wordt geproduceerd. Apparatuur moet zo ontworpen worden dat in 2025 vrijwel 100% van alle onderdelen en grondstoffen hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Daarmee wordt bijgedragen aan het nationale doel om voor 2050 een circulaire economie te realiseren.

Sinds 2015 is het datagebruik met een factor 8 toegenomen terwijl tegelijkertijd een steeds grotere urgentie is om het energie- en grondstofverbruik te reduceren. Voor NLDC is dit een uitdagende maar zeker geen onmogelijke opgave. Samen met leveranciers en fabrikanten zet NLDC in op installaties met de hoogst haalbare energie efficiëntie, zowel als het gaat om IT maar ook bijvoorbeeld koelinstallaties en UPS’en. Daarbij is het bemoedigend om te zien dat steeds meer leveranciers inzetten op circulaire verbeteringen, zoals bijvoorbeeld Rittal dat doet.

Jeroen Vollmuller, vice president operations & projects bij NLDC, is verheugd met de afspraken. “Rittal is voor ons een partner die zelf actief bezig is met duurzaamheid en daarmee geweldig aansluit op onze ambitie om in 2025 ervoor te zorgen dat 100% van alle onderdelen en grondstoffen in ons datacenter kunnen worden hergebruikt of gerecycled.”

Meer dan een containerbegrip

Het onderteken van de afspraken zijn voor Rittal een logische stap, aldus Marcel Pol, Sales Manager IT van Rittal B.V. “Rittal B.V., onderdeel van de Friedhelm Loh Group, voelt zich meer dan verantwoordelijk voor circulariteit binnen ons wereldwijde productieproces. Verbeter de wereld, begin bij jezelf is voor ons meer dan een containerbegrip. Met deze afspraken zetten Rittal B.V., KPN en NLDC de volgende stap naar een nog intensievere samenwerking op dit vlak”

Concreet gaan de bedrijven gezamenlijk werken aan de reductie van het gebruik van nieuw ontgonnen delfstoffen die worden gebruikt bij de productie van de behuizingen die Rittal levert. Gezamenlijk wordt onderzocht hoe gerecycled materiaal (aluminium en staal) kan bijdragen aan een circulaire benutting van grondstoffen, en hoe de CO2 voetafdruk van lokaal geproduceerd staal kan worden gereduceerd. Ook wordt een programma geïnitieerd waarbij afgeschreven materiaal van Rittal kan worden hergebruikt. Per kwartaal wordt de voortgang besproken en op basis daarvan nieuwe doelstellingen geformuleerd.

Duurzaamheid als kernwaarde

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van NLDC en het bedrijf ziet het als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier concreet handen en voeten aan te geven.

Volmuller vertrouwt er op dat meer partners zich herkennen in deze duurzame aanpak en samen met NLDC aan circulaire initiatieven willen werken: “NLDC heeft een duidelijke visie op duurzaamheid en ziet het als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om zorgzaam en zorgvuldig om te springen met milieu en maatschappij. Ons datacenter in Eindhoven is een mooi voorbeeld. Naast hergebruik van restwarmte is het geheel gebouwd volgens het cradle-to-cradle principe. En zo zijn we voor onze andere datacentra ook continu op zoek naar mogelijkheden om deze visie waar te maken. Dit manifest is een mooie stap en past bij onze overtuiging om samen te werken aan de transitie naar een circulaire digitale economie.”