Uitbreiding noodstroomcapaciteit voor NLDC datacenter Eindhoven

Geplaatst op 19 Januari 2018 NIEUWS

NLDC heeft de noodstroomcapaciteit van zijn Tier IV gecertificeerde datacenter in Eindhoven uitgebreid. Recent is een extra noodstroomgenerator geplaatst. Deze extra generator was noodzakelijk om het leverbare vermogen van het datacenter uit te breiden.

Elk rack in het datacenter ontvangt standaard twee geheel gescheiden no-break voedingen: 2N. Elke voeding is volledig, zowel fysiek als logisch, gecompartimenteerd. Zo heeft elke noodstroomgenerator zijn eigen brandstofvoorziening en is deze in een eigen compartiment geplaatst. Er bestaat nergens in de datacenter infrastructuur gemeenschappelijkheid tussen de beide voedingen, waardoor zij elkaar niet kunnen beïnvloeden. Hierdoor ontstaat een optimale betrouwbaarheid van de energievoorziening.

De noodstroomvoorzieningen hebben voldoende capaciteit om het gehele datacenter van energie te voorzien. Bovendien kunnen de noodstroomvoorzieningen een onbeperkt aantal achtereenvolgende uren blijven functioneren: er is geen beperking aan de tijdsspanne waarin zij operationeel zijn (no runtime limitation).

In een Tier IV datacenter worden de noodstroomvoorzieningen beschouwd als de primaire energievoorziening. Het datacenter is om bedrijfseconomische redenen aangesloten op het energienet. Uit het energienet betrekt het datacenter 100% groene stroom, duurzaam opgewekt in Nederland, waarvoor geen CO2-emissie van toepassing is.