NLDC Datacenter Eindhoven BREEAM gecertificeerd

Geplaatst op 16 Januari 2019 NIEUWS

Het NLDC Datacenter Eindhoven heeft kort voor het nieuwe jaar het duurzaamheidskeurmerk BREEAM ‘in use’ behaald. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een methode om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te beoordelen.

Cradle-to-cradle uitgangspunten

Bij het ontwerp van het NLDC Datacenter Eindhoven is uitgegaan van cradle-to-cradle principes. Er zijn zoveel mogelijk circulaire bouwmaterialen gebruikt, en het gebouw kan eenvoudig een nieuwe functie krijgen mocht dat ooit wenselijk zijn.

Vanuit de doelstelling om in deze BREEAM certificering maar liefst 4 sterren te scoren (excellent niveau) heeft NLDC gekeken welke acties moesten worden ondernomen om deze certificering te behalen. Daarbij werd gestart met wat reeds was gerealiseerd op het vlak van beheers- en noodplannen. Omdat het gebouw al heel energiezuinig is hebben we de grootste slag kunnen slaan op vlak van waterbesparende maatregelen en lekdetectie.

NLDC heeft ook in dit project nauw samengewerkt met partners. De adviseur duurzaam bouwen van RoyalhaskoningDHV heeft daarbij erg goed geadviseerd en heeft de audit begeleid wat tot dit mooie resultaat heeft geleid.

Gezonde en schone werkomgeving

De BREEAM erkenning heeft niet alleen betrekking op het gebouw, maar is ook een erkenning van een gezonde en schone werkomgeving. Dit past bij de brede opvatting die NLDC van duurzaamheid heeft: uiteindelijk zijn alle inspanningen die NLDC op dit gebied doet gericht op een betere wereld in de breedste zin.

Kijk voor meer details over dit project op de projectpagina van NLDC op de site van BREEAM Nederland.

Op de foto van links naar rechts: Stijn de Kruijff , Henk Veldwijk, Jeroen Vollmuller en Janine van den Kerkhof